سردخانه سردخانه جسد

آشنایی و خرید انواع سردخانه جسد

انواع سردخانه جسد یا مرجع نگهداری از جسد، یک امکانات پزشکی است که جسد را برای مدتی پس از مرگ نگه می دارد تا امکاناتی مانند بررسی پزشکی، تشریح، تحقیقات جنایی یا نگهداری جسد برای مراسم خاک سپاری یا مراسم خاص دیگر فراهم شود. این امکانات معمولاً دارای سیستم خنک کننده ای هستند که دمای […]