اجاق گاز صنعتی
مشخصات اجاق گاز صنعتی

ساخت سفارشی انواع اجاق گاز صنعتی

انواع اجاق گاز صنعتی، اجاق های صنعتی جزئی از تجهیزات پخت در آشپزخانه های صنعتی هستند. و شامل انواع مختلفی مانند اجاق پلوپز، اجاق فردار، اجاق بن ماری، اجاق پاستا و غیره می شوند. این اجاق ها همانند سایر تجهیزات آشپزخانه های صنعتی از جنس استیل ساخته می شوند. علت انتخاب استیل برای ساخت این […]