کانتر
انواع کانتر بن ماری

نکته های مهم برای سفارش کانتر بن ماری+خرید

کانتر بن ماری یک وسیله مهم و کارآمد در آشپزخانه ها است که برای انجام برخی از وظایف آشپزی و نگهداری مواد غذایی بسیار مفید است. این وسیله عموماً شامل کانتر گرم و کانتر سردکننده است که در روی کانتر تاپ می توان آن را قرارداد. با استفاده از کانتر بن ماری، می توان مواد […]